شرکت پارسا طب  هخامنش ( ptbkala ) این افتخار را دارد که تجربیات و آموزه های خود را بواسطه پیگیری هایی تلفنی و مجازی با اعضای سایت و بررسی و مشاوره افراد و زیر نظر گرفتن روند مصرف اعضای سایت و خریداران ارجمند قرار داده تا بهترین نتیجه حاصل شده و لذت خرید رضایت بخش برای اعضای سایت رقم بخورد

دست به دست هم دهيم به مهر

ميهن خويش را کنيم آباد

يار و غم‌خوار همدگر باشيم

تا بمانيم خرم و آزاد

راستی حسن و رضایت از تیم پارسا بیوتی را به دوستان خود و نارضایتی و شکایات خود را حتما با ما  در میان بگذارید تا رضایت شما دلگرمی برای ما و نارضایتی و انتقاد از ما باعث برطرف کردن آن و در نتیجه خدمت رسانی ایده آل از طرف ما به شما باشد.